Hoppa till huvudinnehåll

Domsagans förskola – Detaljplan för Stanstorp 7:173

Detaljplan för ’Domsagans förskola’ syftar till att ändra markanvändningen på fastigheten Stanstorp 7:173 från handel till förskola.

Fastigheten har tidigare använts som en handelsfastighet, men sedan 2011 har verksamheten ’Domsagans förskola’ verkat på platsen genom ett tillfälligt bygglov. Detaljplanen avser inte till att i någon större utsträckning ändra på eller påverka existerande byggnads karaktär.

Detaljplanen var ute på samråd mellan 20 februari 2023 till den 20 mars 2023. Kommunen fortsätter processen med att sammanställa en samrådsredogörelse, som kommer att publiceras på denna sida vid tillfället av dess färdigställande

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

stadbyggnadsförvaltningen