Hoppa till huvudinnehåll

Domsagans förskola

Syftet med förslag för detaljplan för Stanstorp 7:173, Domsagans förskola, syftar till att ändra befintliga planbestämmelser från handel till förskola.

Inom planområdet finns idag en förskola med tidsbegränsat bygglov för att bedriva sin verksamhet, ändringen av detaljplanen syftar till att låta verksamheten fortgå på platsen utan tidsbegränsning. Nästa steg i processen är samråd.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

stadbyggnadsförvaltningen