Hoppa till huvudinnehåll

Ombyggnation av väg 108 och E22

Trafikverket bygger om väg 108 mellan Staffanstorp och väg E22. Arbetet påbörjas 2024 och planeras vara klart 2027.

Arbetet innefattar ombyggnad av Trafikplats Lund Södra och ombyggnad av väg 108 till 2+2-väg. Trafikverket utför arbetet för att För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för både kollektivtrafiken, de som arbetspendlar och näringslivets transporter.

Arbetet på väg 108 innefattar bland annat:

  • Breddning av vägen med två nya körfält på nordöstra sidan
  • Mittseparering med vägräcke längs hela sträckan
  • Höjning av hastighet till 100 km/h
  • Ny vägbro över Dynnbäcken med gångpassage under väg 108
  • Busshållplats vid Knästorp och planskild gång- och cykelport i anslutning till busshållplatsen
  • 650 meter ny gång- och cykelväg på sydvästra sidan väg 108

Under perioder kommer arbetet medföra stor inverkan på trafiken längs väg 108. Bland annat stängs vägen av i fyra månader med start sommaren 2025 för därefter endast ha ett körfält öppet i riktning mot Lund under sex månader.

Läs den senaste informationen på Trafikverkets hemsida,Öppnas i nytt fönster där även kontaktuppgifter till Trafikverket och ansvariga för projektet finns.

Stadsbyggnadsförvaltningen