Hoppa till huvudinnehåll

Höjebromölla – Detaljplan för del av Höjebromöllan 1:1

Syftet med detaljplanen, Detaljplan, del av Höjebromölla 1:1, är att utveckla ett verksamhetsområde i anslutning till trafikplats Lunds södra.

Verksamhetsområdet avser till att möjliggöra för handel, drivmedelsförsäljning, sport, och andra verksamheter såsom vård, hotell, eller kontor. Planområdet är lokaliserat direkt öster om den pågående utbyggnaden av trafikplatsen Lund södra, vid korsningen mellan väg E22 och 108, och direkt söder om naturområdet kring Höjeådalen.

Planen har fått beslut om uppdrag i Stadsbyggnadsnämnden.

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

stadbyggnadsförvaltningen