Hoppa till huvudinnehåll

Detaljplan för Särslöv 1:7

Syftet med planläggningen av Särslöv 1:7 är att pröva fastighetens lämplighet för byggnation av cirka 10 nya småhus. Den avsedda bostadsbebyggelsen är 1 till 1½-plans hus med tillhörande garage, i stilen skånskbyggnadstradition.

Projektet fick planuppdrag av Stadsbyggnadsnämnden den 7:e december 2023 och är i ett tidigt stadie av planprocessen där sammanställning av planhandlingar och undersökningar av områdets förutsättningar har påbörjats. Nästa steg i processen är samråd, där allmänheten, myndigheter och sakägare bjuds in för att lämna synpunkter på förslaget.

Kontakta oss

Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen