Hoppa till huvudinnehåll

Västerstad

Västerstad är en blivande stadsdel med unikt läge i direkt anslutning till järnvägen i Hjärup och den blivande stationsbron. Området bedöms fullt utbyggt kunna rymma ca 850 bostäder i en blandad stadsbebyggelse med handel, kontor, förskolor och skola i en gradvis ökande andel och täthet närmare stationen.

Av de 850 bostäderna planeras 550 utgöras av lägenheter i flerbostadshus och cirka 300 i småhusbebyggelse. Den planerade bebyggelsen uppskattas ge ett befolkningstillskott på cirka 2 200 personer. Västerstads invånare bor utanför stadspulsen och är omgivna av en trivsam småstadskänsla med centrum och service. Utöver bostäder och olika verksamheter kommer det även byggas torg, gator och tre parker. Västerstads läge är idealiskt för tågpendling och erbjuder närhet till städer som Malmö, Lund och Köpenhamn. Västerstad kommer byggas ut i två etapper, just nu arbetar Staffanstorps kommun tillsammans med Skanska för att bygga ut första etappen.

För att läsa mer om projektet kan du klicka här.

Planprogram

Planprogrammet ligger till grund för efterföljande detaljplaner. Programmet syftar till att utreda förutsättningar och utveckla strategier för en utbyggnad av sydvästra Hjärup. Området är stort och kommer att byggas ut under relativt många år och med stöd av flera olika detaljplaner. Planeringen påbörjas med framtagandet av ett planprogram vilket fångar upp relevanta frågeställningar, skapar gemensamma utgångspunkter och lägger fast riktlinjer för den fortsatta detaljplaneringen och med precisering av områdets etappvisa planering och utbyggnad. Planprogrammet godkändes av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den andra december 2015.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen