Hoppa till huvudinnehåll

Västerstad

Västerstad är en blivande stadsdel med unikt läge i direkt anslutning till järnvägen i Hjärup och den nya stationsbron. Området bedöms fullt utbyggt kunna rymma ca 1350 bostäder i en blandad stadsbebyggelse med handel, kontor, förskolor och skola i en gradvis ökande andel och täthet närmare stationen.

Västerstad ska byggas ut i två etapper. Av de planerade 1350 bostäderna byggs de flesta i etapp 1, som utgörs av ca 950 bostäder bestående av främst lägenheter i flerbostadshus och småhusbebyggelse. Den planerade bebyggelsen uppskattas ge ett befolkningstillskott på cirka 2 200 personer. Västerstads invånare bor utanför stadspulsen och är omgivna av en trivsam småstadskänsla med centrum och service. Utöver bostäder och olika verksamheter kommer det även byggas torg, gator och parker. Västerstads läge är idealiskt för tågpendling och erbjuder närhet till städer som Malmö, Lund och Köpenhamn. Just nu arbetar Staffanstorps kommun och Skanska med att bygga ut första etappen. Kommunen ansvarar för utbyggande av allmän platsmark i form av parker, torg och gator. Just nu pågår entreprenadarbete med att anlägga första delen av allmän plats, denna förväntas pågå till årsskiftet 2024/2025. Skanska bostadsutveckling påbörjar bebyggelsen av bostäderna i Västerstad under 2024.

Om du är intresserad av att flytta till Västerstad eller för att läsa mer om projektet kan du klicka på hjarupvasterstad.se.

Planprogram

Planprogrammet ligger till grund för efterföljande detaljplaner. Programmet syftar till att utreda förutsättningar och utveckla strategier för en utbyggnad av sydvästra Hjärup. Området är stort och kommer att byggas ut under relativt många år och med stöd av flera olika detaljplaner. Planeringen påbörjas med framtagandet av ett planprogram vilket fångar upp relevanta frågeställningar, skapar gemensamma utgångspunkter och lägger fast riktlinjer för den fortsatta detaljplaneringen och med precisering av områdets etappvisa planering och utbyggnad. Planprogrammet godkändes av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den andra december 2015.

Kontakta oss

Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen