Hoppa till huvudinnehåll

Roos Park – Detaljplan för del av Stanstorp 1:6

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för uppförandet av ny bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral. Detaljplanen vann laga kraft den första november 2016. Området omfattar en yta på drygt 15 000 kvadratmeter (1,5 hektar).

I projektet Roos Park står äldreboendet klart i den södra delen och i norra delen  bostadsrätter i form av flerbostadshus i tre våningar. Kvarstående arbete för kommunen är ombyggnad av Annerovägen med tillhörande gång- och cykelväg. 

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen