Hoppa till huvudinnehåll

Roos Park – Detaljplan för del av Stanstorp 1:6

Detaljplanen vann laga kraft den första november 2016 och planområdet bebyggs just nu. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för uppförandet av ny bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral. Området omfattar en yta på drygt 15 000 kvadratmeter (1,5 hektar).

I projektet Roos Park står äldreboendet klart i den södra delen och i den norra delen byggs just nu bostadsrätter i form av flerbostadshus i tre våningar. Exploatör är Byggmästarn i Skåne AB.

Önskas kontakt för intresseanmälan av bostäder hänvisar exploatören till fastighetsmäklare Margareta Meijer, telefon: 076-640 29 80 eller lisa.samuelsson@vaningen.se

I samband med färdigställande av flerbostadshusen i den norra delen planerar kommunen ombyggnad av Annerovägen med tillhörande gång- och cykelväg.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen