Hoppa till huvudinnehåll

Nordanå – Detaljplan för Nordanå 8:5

Syftet med detaljplanen för Nordanå 8:5 är att pröva byggnation för cirka 15 stycken par- och radhus. Nuvarande bebyggelse avses att rivas. Detaljplanen ska även reglera gat- och parkmark med dagvattenhantering.

Kontakta oss

Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen