Hoppa till huvudinnehåll

Åretruntbyn, Hjärup NO

Hjärup ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen, endast några minuter med tåg från både Lund och Malmö. Närheten till omgivande större orter, tillgången till god kollektivtrafik och bra service i form av förskolor och skolor gör Hjärup till en mycket attraktiv bostadsort.

För att möta efterfrågan på bostäder i Hjärup planeras och byggs just nu cirkaa 500 bostäder i den nordöstra delen av orten, inom området ”Åretruntbyn”. Åretruntbyn ska utvecklas som en god livsmiljö som förutom ett blandat bostadsbestånd också lockar med en skola med tillhörande idrottshall, förskolor, en stor park, en idrottsanläggning och en livsmedelshandel. Lägg till närheten till tågstation och pendelbusshållplats och det här blir ett område med mycket att erbjuda.

 • Var ligger Åretruntbyn?

  Åretruntbyn ligger i den nordöstra delen av Hjärups samhälle, bara några minuter bort från såväl tågstation som pendelbusshållplatser. Från Hjärups station tar tåget bara fem minuter till Lund, tio till Malmö och 40 till Kastrup och från busshållplatserna på Gamla Lundavägen nås Lunds och Malmös centrala delar på en halvtimme. Längs Gamla Lundavägen som gränsar till området i öster löper också pendelcykelstråket mellan Lund och Malmö, ett bra alternativ för den som vill få lite extra motion i vardagen.

 • Parkallén – områdets ryggrad

  Den trädkantade gatan Parkallén sträcker sig rakt genom Åretruntbyn och fungerar som områdets ryggrad. Med gång- och cykelvägar på båda sidor om gatan och entréer till bostäder, park, skola och idrottsplats blir gatan ett viktigt kommunikationsstråk såväl som en mötesplats för de människor som rör sig i området. Parkallén utgör en axel och siktlinje mellan det nya kunskapscentret Hjärupslundsskolan och Uppåkra kyrka och knyter på så sätt historia till nutid.

 • Bostäder för många smaker

  Åretruntbyn ska utvecklas med ett varierat bostadsbestånd, med bostäder i såväl friliggande villor som radhus, kedjehus och lägenheter i flerbostadshus. Inom området eftersträvas också både äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter – ambitionen är att så många som möjligt ska kunna hitta just sin drömbostad här.

 • Plats för lek, rekreation och motion

  En viktig del i Åretruntbyns attraktionskraft kommer att vara den goda tillgången till parker, lekplatser och idrottsområden. Här ska man inte behöva gå många steg för att kunna duka fram en picknick i gröna, ta en löptur i motionsspåret eller klättra upp i gungan! Hjärups park är området och Hjärups stora gröna lunga men kompletteras med parkstråk genom bostadsområdena i norr. Uppåkravallen med sina fyra fotbollsplaner har redan blivit en viktig del i ortens och kommunens föreningsliv. Åretruntbyn utformas också med ett välutvecklat gång- och cykelvägnät som gör det lätt för oskyddade trafikanter att ta sig mellan olika målpunkter inom området och orten som helhet.

 • Handel på nära håll

  I den nordöstra hörnan av Åretruntbyn, med bra skyltläge mot Gamla Lundavägen och E22, planeras en livsmedelshandel med tillhörande småbutiker. Handelsetableringen kommer att ligga på bekvämt gångavstånd från bostäderna inom området och bidrar till att skapa liv i Åretruntbyn. Även längs Parkallén är tanken att mindre verksamheter ska kunna etablera sig, framför allt sådana som är knutna till den egna bostaden.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen