Hoppa till huvudinnehåll

Brågarps kyrka – Detaljplan för Brågarp 35:1

Detaljplanen för Brågarp 35:1 – Brågarps kyrka, syftar dels till att säkra de kulturhistoriska värdena för Brågarps kyrka samt dels att möjliggöra så att kyrkan kan tillgodose sina behov och funktioner. Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 9 juni 2022. Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen