Hoppa till huvudinnehåll

FAQ – Kommun och politik

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som ställts till kommunen gällande bland annat kontaktuppgifter, protokoll, press och politik.

 • Hur kan jag komma i kontakt med kommunen?

  Du når alla kommunala verksamheter via:

  • kommunens växel, telefon 046-25 11 00
  • e-post till kommunen@staffanstorp.se
  • brev till Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp.

  Du kan också besöka Rådhuset på Torget 1 i Staffanstorp där medborgarkontoret, förvaltningarna samt biblioteket finns.

  Kommunens ordinarie öppettid är vardagar, klockan 8-17. Vissa verksamheter nås endast under bestämda telefon- och/eller besökstider.

  Information om vilka dessa tider är finns på respektive verksamhets sida på kommunens hemsida och hos medborgarkontoret.

 • Hur gör jag för att anmäla att exempelvis en gatlampa är trasig?

  För att göra en felanmälan om till exempel en trasig gatlampa kan du skicka in den via ett formulär på kommunens hemsida.

  Du kan också kontakta medborgarkontoret för att göra en felanmälan, antingen e-post medborgarkontoret@staffanstorp.se eller telefon 046-25 11 10.

 • När publiceras kallelser till politiska sammanträden?

  För nämnderna och beredningarna publiceras dessa fyra dagar innan sammanträdet äger rum, för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige publiceras de en vecka innan sammanträdet.

 • Varför syns det inte handlingar i alla ärenden?

  I de ärenden som innehåller uppgifter som är belagda med sekretess publiceras dessa inte på hemsidan.

 • Varför ”hoppar” protokollet över flera sidor?

  Om ärendet innehåller personuppgifter eller sekretessbelagd information, publiceras den inte på hemsidan.

 • Hur ser processen ut när du lämnar in ett medborgarförslag? Kan man delta i processen och vara med när politikerna behandlar ärendet?

  Efter att medborgarförslaget fått stöd av 50 personer via namnunderskrifter så behandlas ärendet av kommunfullmäktige som sedan överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. När ärendet är behandlat och ett beslutsförslag tagits fram beslutas dessa i kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige.

  Under kommunfullmäktiges sammanträde har man som medborgarförslagsställare rätt att yttra sig innan överläggningarna  i ärendet påbörjas.

  Som medborgarförslagsställare så kommer man kontaktas av fullmäktiges sekreterare för inbjudan till sammanträdet.

 • Vilka möten kan jag som medborgare delta i?

  Allmänheten är välkommen att delta som åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträden. Vid sammanträde i kommunfullmäktige där delårsredovisning behandlas kan man ställa frågor om innehållet.

 • Jag undrar om samtliga mejl (e-post) som skickas till kommunen automatiskt blir offentliga handlingar  som vem som helst kan få läsa?

  Ett mejl (e-post) kan vara allmän handling, men det är innehållet som är avgörande om mailet är allmänt eller inte. Handlar mejlet enbart om privata saker, exempelvis åsikter, anses det inte vara en allmän handling, men om man ställer en fråga eller felanmäler något så räknas det som en
  allmän handling.

  Vissa mail behöver även genomgå en sekretessprövning innan de kan lämnas ut.

 • Kan jag skriva ut och/eller kopiera hos er?

  I Rådhusets foajé finns lånedatorer som du kan använda för att skriva ut dokument, till exempel från din mejl. Du kan också få hjälp med att ta enstaka kopior. Utskrifter och kopior kostar 3 kronor per A4 och du betalar med betalkort eller Swish. Observera att vi inte tar kontanter.

 • Vi skulle vilja gifta oss borgerligt, hur går vi till väga?

  För att gifta sig, borgerligt eller på annat sätt, behöver ni ansöka om hindersprövning.

  Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

  Bokning av borgerlig vigselförrättare gör ni sedan via en e-tjänst som ni hittar på informationssidan om borgerlig vigsel på kommunens hemsida.

  Det kostar ingenting att boka borgerlig vigselförrättare i Staffanstorps kommun.

 • Har kommunen någon särskild information till nyinflyttade och var hittar jag den?

  Vi skickar inte ut någon information till nyinflyttade. Däremot hittar ni mycket om kommunens på vår hemsida om allt kommunen arbetar med för att ni ska trivas här. Ni kan hitta information om till exempel skolor i kommunen, badhusets och bibliotekets öppettider, hur man anmäler sig för sophämtning och en massa annat som när man flyttar till en ny kommun.

  Ni är även hjärtligt välkomna in till oss i Rådhuset så hjälper vi er gärna med era frågor och funderingar.

Kommunstyrelseförvaltningen