Hoppa till huvudinnehåll

FAQ – Trafik, gator och parker

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som ställts till stadsbyggnadsförvaltningen gällande bland annat renhållning, belysning, gator och trafik.

Vatten och avlopp (VA)

 • Jag vill ha hjälp med att stänga av vattnet till mitt hus. Hur gör jag?

  Vattenavstängning hanteras av personalen på reningsverket. De kan hjälpa er att stänga ventilen. Du tar även kontakt med reningsverkets personal då du vill ha vattnet påsatt igen.

  Kontakt

  Journummer 070-325 12 97

 • Min pump till avloppet larmar. Vad gör jag?

  Avloppspumpar hanteras av personalen på reningsverket. Ring dem så kommer de och kontrollerar pumpen. Är pumpen trasig så kommer den att bytas av reningsverkets personal.

  Kontakt

  Journummer 070-325 12 97

 • Hur ansluter jag mig till kommunalt vatten och avlopp?

  Om din fastighet ligger i Staffanstorps kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp så skickar du in en servisansökan. Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp är förenat med en avgift. Läs mer om servisansökan på kommunens hemsida om vatten och avlopp. Där kan du också ladda ner blankett för servisansökan.

 • Vad kostar det att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp?

  Anslutningsavgiften är baserad på flera faktorer som storlek på tomt, antal ledningar som skall dras fram och vad som skall anslutas. Priset kan variera beroende på om det är en bostad eller en verksamhet (företag) som skall anslutas. Priser och typexempel kan du hitta i VA-taxan.

 • Jag önskar få vatten och avloppsritningar inne på min privata tomt. Hur går jag tillväga?

  Tekniska avdelningen har inte ritningar på vatten och avlopp inne på privata fastigheter. Vi har ritningar över det kommunala VA nätet och på våra ritningar framgår i de flesta fall servislägen, det vill säga där privata fastigheter är inkopplade till det kommunala nätet. Om du vill få tillgång till ritningar som visar läget för servisen till din fastighet är det snabbaste sättet att skapa ett ärende på tjänsten Ledningskollen.se.

  Du kan också kan du kontakta en VA-ingenjör på e-post, teknik@staffanstorp.se

  VA-ledningar inne på fastigheten kan i vissa fall finnas med på bygglovsritningar för din fastighet. Bygglovs­ritningar finns arkiverade hos Miljö- och bygglovsenheten.

Gator och vägar

 • Finns det kartor över cykel­ och gångvägar?
 • Är det förbud för tomgångskörning i kommunen? Gäller det även miljöbil?

  Du får endast stå stilla med motorn igång i högst en (1) minut och det samma gäller för en miljöbil.

  Detta gäller inte om:

  • trafikförhållanden föranlett fordonen att stanna i till exempel en trafikkö
  • motorn hålls igång för att driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning

  Ta del av kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter

  Observera att Polisen ansvarar för tillsynen.

 • Jag vill ha farthinder på min gata där jag bor, hur går jag tillväga? Bilisterna kör fort på gatan, hur går man tillväga för att bli av med problemet?

  Först och främst bör Polisen kontaktas då de är tillsynsmyndighet vid hastighetsöverträdelser. Farthinder beslutas politiskt i kommunen. Ta först kontakt med tekniska avdelningen via e-post teknik@staffanstorp.se, för att berätta om vad du anser är problem på gatan. Därefter får du ett svar av berörd tjänsteperson. Skulle du inte vara nöjd med svaret du får finns möjlighet att lämna in ett medborgarförslag. På så sätt beslutas frågan politiskt.

 • Folk parkerar dåligt/trafikfarligt på min gata/annan plats. Vad kan ni göra åt saken?

  Ta kontakt med parkeringsvakterna via e-post parkeringsvakt@staffanstorp.se och förklara problemet. Parkeringsvakten kontrollerar därefter på platsen och skulle det behövas så sätts det parkeringsanmärkning på felparkerat fordon. Skulle inte detta hjälpa mot problemet kan man ser över möjligheten att reglera platsen med bland annat parkeringsförbud.

 • Det står ett fordonsvrak/en skrotbil här, kan ni ta bort den?

  För att flytta någon annans egendom, vilket ett fordon är, finns specifik lagstiftning. Först och främst kontaktas parkeringsvakten på som kontrollerar på plats. Därefter kan de välja att sätta en parkeringsanmärkning och försöka få bort fordonet på så sätt eller så kan de beställa en fordonsflytt direkt av vår entreprenör. Värt att notera att det kan vara väldigt tidskrävande att få till en fordonsflytt – det är inget som kan göras direkt.

 • Hur gör man när man har klagomål på skötseln av gator i kommunen?

  Det går att lämna felanmälan på kommunens hemsida eller genom att kontakta Medborgarkontoret, 046-25 11 10, som hjälper till med att lägga in en felanmälan.

 • Jag vill lämna klagomål på gatubelysning. Hur gör jag?

  Det går att lämna felanmälan på kommunens hemsida eller genom att kontakta Medborgarkontoret, 046-25 11 10, som hjälper till med att lägga in en felanmälan.

 • Vilket ansvar har jag själv respektive kommunen för snöröjningen?

  Kommunen, Trafikverket, vägsamfälligheter och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning  och halkbekämpning.

  Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

  Läs mer på vår sida om Åtgärder under vintertid.

 • Vilket ansvar har jag som fastighetsägare när det gäller häckar och annan växtlighet utmed gatan?

  På privat mark ansvarar fastighetsägare själv över att de lagar och regler som finns faktiskt följs. Som fastighetsägare kan du på olika sätt bidra till trafiksäkerheten där du bor. Genom bland annat hålla nere vegetation i korsningar och ut över sin fastighetsgräns.

  Många problem kan uppstå om man inte håller sin växtlighet inom lagens gränser, så som skymd sikt, belysning och skyltar skyms, gående och cyklister får grenar på sig eller tvingas ut bland bilarna.

Stadsbyggnadsförvaltningen