Hoppa till huvudinnehåll

FAQ – Trygg och säker

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som ställts till kommunen gällande trygghet och säkerhet inom bland annat säkerhetsenheten och räddningstjänsten.

Kriget i Ukraina

Trygghet och säkerhet

 • Coronaviruset/Covid-19

  Med anledning av covid-19 och risken för smittspridning har kommunen skapat en informationssida om coronaviruset.

 • Var hittar jag information om krisberedskap i Staffanstorps kommun?

  Staffanstorps kommun har under lång tid arbetat med att förbättra den civila beredskapen.  Information om civil beredskap, eller krisberedskap, har vi samlat på vår sida Civil beredskap.

  Staffanstorps kommun har under lång tid arbetat med att förbättra den civila beredskapen. Du ska ha beredskap för en vecka, helst längre om du kan. Det är alltid bra att ha en så kallad krislåda hemma, som erbjuder grundläggande beredskap oavsett vad som händer.

  Du kan läsa mer om civil beredskap här.

  Krisledningsplan

  I Staffanstorps kommun finns en krisledningsplan, som är en övergripande plan för hur kommunen ska kunna hantera störningar, kriser och extraordinära händelser.

  Här kan du ta del av kommunens handlingsprogram för extra ordinära händelser.

 • Vad är civilt försvar?

  Staffanstorps kommun har vidtagit och fortsätter att vidta ett stort antal olika åtgärder för att stärka den civila beredskapen. Det handlar bland annat om reservkraft, vattenförsörjning, drivmedel, kommunikationsmöjligheter och så vidare. Kommunen samverkar också med andra myndigheter.

  Vid kris eller krig kommer kommunen fortsatt att ha ansvar för den verksamhet som den har ansvar för i normala situationer. Det innebär att bland annat att de som normalt sett behöver hjälp av kommunen, till exempel unga och äldre, också kommer att prioriteras vid svåra påfrestningar på samhället.

  Var och en har ett ansvar. Du ska ha beredskap för en vecka, helst längre om du kan. Det betyder att du ska kunna ordna mat, vatten, värme och kommunikation för att klara vardagen för dig och din familj. Nedan kan du läsa mer om olika tips för din hemberedskap.

  Du kan läsa med på kommunens sida om civilberedskap.

 • Var finns skyddsum?

  I Staffanstorps kommun finns ett 60-tal skyddsrum. Ansvaret för dessa har fastighetsägaren. Du kan läsa mer om och hitta skyddsrum i kommunen på sidan Skyddsrum.

  Vill du veta vart skyddsrummen i kommunen finns så kan du titta på MSB:s skyddsrumskarta (länk till msb.se)

 • Jag vill engagera mig i civilförsvaret, hur gör jag?

  Det finns idag många frivilligorganisationer i landet och kommunen. På vår sida om civil beredskap hittar du länkar till lokala och nationella organisationer.

  Du kan även läsa mer om civilt försvar på krisinformation.seÖppnas i nytt fönster

Räddningstjänsten

 • Kan vi komma på studiebesök på brandstationerna?

  Nej. Däremot har vi alltid öppet hus på sportlovsveckan. Vi bjuder även in alla förskolor, årskurs 2, 5 och 7 varje år.

 • Vad ska jag ha för brandsläckare?

  En lämplig brandsläckare för hemmet är en sexkilos pulversläckare. Genom sin smidighet kan handbrandsläckaren lätt tas med i båten, i husvagnen eller till sommarstugan. Se till att alla i familjen vet var den förvaras och hur den används.

 • Får jag elda på min tomt?

  I vissa fall är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall. På vår sida om eldning kan du läsa mer om vad du får elda på din tomt.

 • Kan vi ställa en barnvagn i trapphuset?

  I ett flerfamiljshus är trapphuset en utrymningsväg och ska därför hållas fria från brännbart material och saker som kan försvåra utrymning.

  MSB har på sin webbplats en väldigt bra publikation om brandsäkerhet i flerbostadshus. 

 • Vilket sotningsföretag har jag?

  Kommunen har tecknat avtal med:

  Om du inte minns vem av dessa sotare du valt så kan du kontakta Nils Persson eller 046– 25 14 02.

 • Var ska brandvarnaren sitta?

  Brandvarnare sätts upp i taket på varje våningsplan i bostaden. Vi rekommenderar att man har en brandvarnare i varje sovrum.

  Brandvarnare finns att köpa i de flesta varuhus och kostar inte så mycket. Glöm inte att kontrollera din brandvarnare regelbundet och när du kommer hem efter du har varit bortrest!

 • Vad ska jag ha för brandsläckare?

  En lämplig brandsläckare för hemmet är en sexkilos pulversläckare. Genom sin smidighet kan hand- brandsläckaren lätt tas med i båten, i husvagnen eller till sommarstugan. Se till att alla i familjen vet var den förvaras och hur den används.

 • Hur mycket brandfarlig vara får man ha hemma?

  Exempel på brandfarlig vara är tändvätska, bensin, lampolja eller gasol. Generellt sett får ditt innehav inte vara större än hushållets behov eller egen förbrukning. Om du bor i ett hus med flera lägenheter får förvaring inte ske i källare eller på vindar.

  Du får maximalt ha 100 liter brandfarlig vätska, 60 liter gasol och 5 liter annan gas (acetylen) i hemmet. Förvaringskärlen har dock maxvolymer enligt följande: Brandfarlig vätska – maxvolym 10 liter per behållare.

  Gasol – max 30 liter per behållare i egen bostad och fem liter per behållare i lägenhet.

 • Får man grilla på balkongen?

  Grillning i till exempel kolgrillar får ske i villaträdgårdar samt på av tekniska kontoret anvisade platser. Grillning i kolgrill på balkong rekommenderas inte (elgrill är att föredra). Hör med din fastighetsförvaltare vilka regler som gäller.

 • Hur ska man hantera aska från öppen spis, kakelugn, kamin eller vedpanna?

  Aska bör grävas ner eller spridas ut i rabatter (den innehåller ämnen som tillför marken näring). Det är viktigt att tänka på att askan inte läggs för nära en byggnad. Om aska måste förvaras inomhus bör den förvaras i kärl av plåt i minst en vecka innan den slängs ut.

  Ställ kärlet med aska på ett betonggolv eller utomhus och inte intill en brännbar vägg. Askan kan innehålla glöd. Det finns flera exempel på bränder som inträffat då flera dagar gammal aska har stoppats i soporna som sedan har börjat brinna.

 • Vilka lokaler besiktigas av räddningstjänsten?

  Tillsyn sker av bland annat samlingslokaler, vårdanläggningar och industrier. Intervallet mellan tillsynerna varierar mellan ett och sex år beroende på verksamhet och storlek på objektet. Objekt med brandfarlig vara besiktigas enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

 • Hur kan jag få hjälp med brandtekniska problem?

  Rådgivning om brandskydd i begränsad omfattning är kostnadsfri hos oss. Vi är med vid projektering av brandskydd vid ny- eller ombyggnation.

 • Hur blir man brandman?

  Är du intresserad av att jobba som brandman inom räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp så kontakta oss via e-post: rtj@staffanstorp.se eller läs mer på vår sida Vill du bli brandman.

 • Hur många utryckningar har räddningstjänsten varje år?

  Lomma-Staffanstorps räddningstjänst brukar ha mellan 500 och 600 utryckningar varje år.

 • Vad är VMA?

  VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten och är ett väl utvecklat system för att varna och informera allmänheten. VMA ljuder via tyfoner som är utplacerade i kommunerna. Signalerna är sju sekunder långa och ljuder med fjorton sekunders intervall under minst två minuter.
  När signalen ljuder ska du göra följande:

  • gå inomhus,
  • stäng dörrar och fönster,
  • slå av ventilationen,
  • slå på radion för vidare information.

  Signalen följs av ett meddelande i alla radiokanaler och vissa TV-kanaler samt på Text-TV. Räddningstjänsten kan också lämna viktig information via riks- och lokalradion.

  Tyfonerna testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

 • Hur många fordon finns det på räddningstjänsten?

  Vi har två släckbilar, ett kombifordon släck/hävare, en hävare, en tankbil och sex stycken offensiva enheter inom räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp.

 • Kan man göra studiebesök på räddningstjänsten?

  Nej, vi hänvisar till våra öppet-hus dagar som vi alltid har på sportlovet i vecka 8 årligen.

 • Vad är FRG?

  FRG är förkortningen av Frivilliga Resurs Grupper. Den består av människor med ett genuint intresse av att hjälpa andra. FRG är ett samverkansprojekt mellan Civilförsvarsförbundet och kommunen och sorterar under Staffanstorps Civilförsvarsförbund som är en idéell förening. Speciella allmängiltiga utbildningar anordnas för medlemmarna i gruppen.

  För mer information – kontakta:

  Laila Göransson

  Ordförande

  Telefon: 0709-26 88 06

Kommunstyrelseförvaltningen