Hoppa till huvudinnehåll

Avfall i verksamheter

Avfall uppstår på många platser och består av många olika sorters avfall. Med avfall menas ett föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Bestämmelser och hantering av olika sorters avfall ser lite olika ut.


Verksamhetsutövaren ska enligt miljöbalken:

  • ha kunskap om avfall som uppkommer i verksamheten
  • hantera avfallet så att hälsa eller miljö inte tar skada
  • sortera och återvinna avfall och sträva efter att minska den avfallsmängd som uppkommer
  • anlita en godkänd transportör
  • lämna hushållsavfallet till den kommunala renhållaren

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen