Hoppa till huvudinnehåll

Avfallstransporter

Det finns många regler som gäller för transport av avfall och farligt avfall, både avfallsförordningen, reglerna för transport av farligt gods och i en del fall även annan lagstiftning.

För att få transportera avfall yrkesmässigt krävs att man antingen har tillstånd till transport av avfall eller att man har gjort en anmälan om transport av avfall. Anmälningar och tillståndsansökningar

Alla anmälningar och ansökningar görs på särskilda blanketter som sedan lämnas till länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. För verksamheter i Skåne skickas ansökan till:

Länsstyrelsen i Skåne län

Miljöavdelningen

205 15 Malmö

Ansökningsblanketter och ytterligare information finns på länsstyrelsens webbplats (extern länk öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen