Hoppa till huvudinnehåll

Förbränningsanläggningar

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning som förbränner bränsle som inte är avfall där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om medelstora förbränningsanläggningar.

Ni som planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning ska lämna information om anläggningen till kommunen.

Den kommunala tillsynsmyndigheten ska enligt lagen offentliggöra förbränningsanläggningar som är registrerade i kommunen.

I Staffanstorp finns tre registrerade medelstora förbränningsanläggningar:

  • Datacenter vid Staffanstorp/Malmö (MMA01), Nordlig Skorsten
  • Datacenter vid Staffanstorp/Malmö (MMA01), Sydlig Skorsten

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen