Hoppa till huvudinnehåll

Sanering av PCB

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett sedan länge väldokumenterat miljögift. Ämnet har framför allt använts som mjukgörare i fogmassor under perioden 1956-1973. PCB kan dock även förekomma i byggmaterial som isolerrutor, golvmassor och kondensatorer. PCB tas lätt upp av levande organismer och kan störa fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor.

Den som äger eller brukar en fastighet där det upptäcks att PCB finns är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten. För anmälningsblankett kontakta miljöenheten.

Inventering och sanering

Enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. gäller att industribyggnader och flerbostadshus, dvs. inte en- och bostadshus eller lantbruksfastigheter, byggda mellan 1956 och 1973 ska inventeras med avseende på PCB senast den 30 juni 2008. Inventering ska göras av kompetent person och sanering utföras av firma med relevant kunskap och utbildning om sanering av fogmassor med PCB. Fastighetsägaren ska sedan rapportera inventeringen till Miljöenheten.

Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 ppm (mg/kg) ska saneras snarast, dock senast:

  • 30 juni 2011 om byggnadsåret är 1956-1969
  • 30 juni 2013 om byggnadsåret är 1970-1973 eller om det är en industribyggnad

Fogar och halkskyddade golv med PCB i lägre halter än 500 ppm (mg/kg) kan sitta kvar men ska tas om hand som farligt avfall vid renovering eller rivning.

Senast tre veckor innan man påbörjar saneringen ska man anmäla detta till Miljöenheten.

Hela förordningen om PCB finns hos Notisum (extern länk, öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster.

Mer information om PCB finner du hos:

Svenska Fogbranschens Riksförbund (extern länk, öppnas i ny flik)

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen