Hoppa till huvudinnehåll

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Om du äger, dvs. är operatör av en utrustning med köldmedier av typen HFC har du ett antal skyldigheter eftersom dessa föreningar bidrar till växthuseffekten och bryter ner ozonskiktet så att mer UV-strålning når ner till jordytan.

Från och med den 1 januari 2017 gäller en ny svensk lagstiftning, förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, som reglerar hur köldmedier ska användas och hanteras.

Om du skaffar en köldmedieanläggning ska Stadsbyggnadsnämnden underrättas i god tid innan installation av utrustning/aggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Stadsbyggnadsnämnden ska även informeras när en rapporteringspliktig anläggning byter verksamhetsutövare.

Du är skyldig att lämna in en årsrapport till miljöenheten den 31 mars varje efterföljande år. Om en utrustning skrotas ska detta också anmälas.

Läckagekontroll

En anläggning med köldmedier ska kontrolleras olika ofta beroende på mängden köldmedium. Köldmedieutrustning som innehåller HCFC är förbjudna att installeras sedan den 1 januari 2015. Även köldmedium som innehåller CFC är förbjudna att användas.

Kontrollintervallen för läckageökningen har genom den nya lagstiftningen ändrats och gränsen för rapportering och läckagekontroll kommer att beräknas i koldioxidekvivalenter istället för antalet kilogram köldmedia. Läckagekontrollerna styrs enligt:

  • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5-50 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad.
  • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 50-500 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var sjätte månad.
  • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på minst 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras för läckage minst en gång var tredje månad.

En certifiering krävs vid utföring av läckagekontroll. Vilka kunskaper och färdigheter som krävs för certifiering av personer och företag framgår av en bilaga till kommissionens förordning 303/2008 om certifiering för kyl- och värmeutrustning. I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT)Öppnas i nytt fönster som certifierar personal och företag inom kylområdet.

Överträdelser

Vid överträdelse är nämnden i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.

Mer information om köldmedia finns på Naturvårdsverkets webbplats (extern länk, öppnas i ny flik)

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen