Hoppa till huvudinnehåll

Information om Sevesoanläggningar

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Namnet Seveso kommer från en ort i norra Italien där det 1976 inträffade ett kemikalieutsläpp.

Enligt det nya Seveso III-direktivet ska personer som riskerar att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka ska informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska agera vid en olycka.

Läs mer om Seveso-direktivet (länk till msb.se)

Staffanstorp kommun ansvarar för att allmänheten informeras. Denna information har tagits fram av Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp i samarbete med företagen.

I länken nedan hittar man information om den anläggning som går under denna lagstiftning i Staffanstorps kommun.

Viktig information om säkerhet och risker – DLA Agro AB

Kommunstyrelseförvaltningen