Hoppa till huvudinnehåll

Ängslyckans förskola

Ängslyckan är en förskola i Hjärup med tolv avdelningar. Förskolan erbjuder sinnesstimulerande snoozelen-rum, ämnesinriktad torgundervisning, engagerade pedagoger och en miljö där du får vara den du är och bli den du vill va!

Ängslyckan är en förskola i Hjärup med tolv avdelningar.

Fotograf: Andreas Holm

Utvecklingsdagar

Läsåret 21/22

10 januari och 17 juni 2022

Läsåret 22/23

5-6 september 2022
9-10 januari 2023
19 juni 2023

Kontakta oss

Linda Delvéus

Rektor

Telefonnummer
046-251553

Lena Tempte

Biträdande rektor

Telefonnummer
046- 251557

Linda Bäckström

Specialpedagog

Telefonnummer
046-2871775
 • Så arbetar vi

  Här står lärande, kreativitet, lek och utveckling i fokus. På Ängslyckan får barnet en god start på ett livslångt lärande, framtidstro, nyfikenhet och medkänsla!

  Att bygga relationer mellan barn och pedagoger, mellan barn och barn och mellan vårdnadshavare och pedagoger är essentiellt! Ur den goda relationen uppstår lyhördhet, empati, nyfikenhet, intresse, kommunikation, lärande och möjlighet att växa! Att trivas, ha roligt och må bra är viktigt! Vi arbetar medvetet med barnens självkänsla. ”Du duger för det du är, inte för det du gör”. Detta betyder att vi gör extra mycket för en rolig och väl genomtänkt verksamhet som möter varje barn på dess egen nivå.

  På Ängslyckan får man vara den man är och bli den man vill va!

 • På förskolan finns

  Ängslyckan har 12 avdelningar, fördelade på två våningar. Förskolans yngsta barn går på avdelningarna Gräshoppan, Igelkotten, Humlan, Sländan, Myran och Nyckelpigan som är placerade på bottenvåningen. Där är barnen mellan ett och tre år gamla. Avdelningarna Violen, Liljan, Tussilagon, Lupinen, Syrenen och Blåklockan är för de äldre barnen som är mellan tre och fem år. Äldrebarnsavdelningarna är placerade på andra våningen.

  Utöver avdelningar och torg erbjuder Ängslyckan en restaurang där äldrebarnen äter, scen, lekotek och sinnesstimulerande snoozelen-rum. Vår stora gård stimulerar och lockar till lek och lustfyllt lärande/utforskande genom olika slags motorikbanor, utomhusscen, piratskepp med mera.

 • Du som vårdnadshavare

  Inskolningssamtal

  Vanligtvis erbjuder vi inskolningssamtal när barnet har deltagit i verksamheten några veckor. Då diskuterar vårdnadshavare och pedagog hur inskolning har gått och hur barnet trivs.

  Utvecklingssamtal

  Utvecklingssamtal erbjuder vi, enligt Skolverkets riktlinjer, en gång per år. Under samtalet diskuterar vi hur verksamheten på förskolan bäst kan stödja just ert barn, med utgångspunkt i barnets behov och intressen. Däremellan är man som vårdnadshavare alltid välkommen att vända sig till pedagogerna om det finns något man vill diskutera kring barnet och verksamheten.

  Förskoleråd

  Förskoleråd ger vårdnadshavare insyn och delaktighet i förskolans verksamhet och en möjlighet att kunna påverka och delta i förskolans utvärdering. Här kan man lyfta frågor som exempelvis rör den pedagogiska utvecklingen, verksamheten och barns lärande. Mötet genomförs en gång per termin och representanter utses på respektive avdelnings föräldramöte under höstterminen. Förskolans representanter består av skolledning och personalrepresentanter.

  Besöka Ängslyckan

  Är du intresserad av hur Ängslyckan ser ut och vill veta mer om vår verksamhet? Kontakta administratör Petra Azizov, för att boka in en rundvisning.

 • Torgverksamhet

  På Ängslyckan finns det fyra stycken torg som fokuserar på ämnesspecifik undervisning i rörelse och hälsa, musik och drama, språkutveckling och ateljéskapande. Respektive torg är en gemensam lärmiljö på förskolan som har material knutet till ämnet samt en ansvarig pedagog  som bedriver undervisning där. När torgpedagogen inte bedriver undervisning så har avdelningarna möjlighet att använda lärmiljön för att bedriva egen undervisning och utbildning.

Utbildningsförvaltningen