Hoppa till huvudinnehåll

Ängslyckans förskola

Ängslyckan är en förskola i Hjärup med tolv avdelningar. Förskolan erbjuder sinnesstimulerande snoozelen-rum, ämnesinriktad torgundervisning, engagerade pedagoger och en miljö där du får vara den du är och bli den du vill va!

Ängslyckan är en förskola i Hjärup med tolv avdelningar.

Fotograf: Andreas Holm

Utvecklingsdagar

Läsåret 23/24

28-29/8
15/12
8/1
14/6

Kontakta oss

Linda Delvéus

Rektor

Telefonnummer
046-251553

Lena Tempte

Biträdande rektor

Telefonnummer
046- 251557

Linda Bäckström

Specialpedagog

Telefonnummer
046-2871775

Oskar Nilsson

Specialpedagog och VFU-ansvarig

Mobilnummer
0709351554
 • Så arbetar vi

  Här står lärande, kreativitet, lek och utveckling i fokus. På Ängslyckan får barnet en god start på ett livslångt lärande, framtidstro, nyfikenhet och medkänsla!

  Att bygga relationer mellan barn och pedagoger, mellan barn och barn och mellan vårdnadshavare och pedagoger är essentiellt! Ur den goda relationen uppstår lyhördhet, empati, nyfikenhet, intresse, kommunikation, lärande och möjlighet att växa! Att trivas, ha roligt och må bra är viktigt! Vi arbetar medvetet med barnens självkänsla. ”Du duger för det du är, inte för det du gör”. Detta betyder att vi gör extra mycket för en rolig och väl genomtänkt verksamhet som möter varje barn på dess egen nivå.

  På Ängslyckan får man vara den man är och bli den man vill va!

 • På förskolan finns

  Ängslyckan har 12 avdelningar, fördelade på två våningar. Förskolans yngsta barn går på avdelningarna Gräshoppan, Igelkotten, Humlan, Sländan, Myran och Nyckelpigan som är placerade på bottenvåningen. Där är barnen mellan ett och tre år gamla. Avdelningarna Violen, Liljan, Tussilagon, Lupinen, Syrenen och Blåklockan är för de äldre barnen som är mellan tre och fem år. Äldrebarnsavdelningarna är placerade på andra våningen.

  Utöver avdelningar och torg erbjuder Ängslyckan en restaurang där äldrebarnen äter, scen, lekotek och sinnesstimulerande snoozelen-rum. Vår stora gård stimulerar och lockar till lek och lustfyllt lärande/utforskande genom olika slags motorikbanor, utomhusscen, piratskepp med mera.

 • Du som vårdnadshavare

  Inskolningssamtal

  Vanligtvis erbjuder vi inskolningssamtal när barnet har deltagit i verksamheten några veckor. Då diskuterar vårdnadshavare och pedagog hur inskolning har gått och hur barnet trivs.

  Utvecklingssamtal

  Utvecklingssamtal erbjuder vi, enligt Skolverkets riktlinjer, en gång per år. Under samtalet diskuterar vi hur verksamheten på förskolan bäst kan stödja just ert barn, med utgångspunkt i barnets behov och intressen. Däremellan är man som vårdnadshavare alltid välkommen att vända sig till pedagogerna om det finns något man vill diskutera kring barnet och verksamheten.

  Förskoleråd

  Förskoleråd ger vårdnadshavare insyn och delaktighet i förskolans verksamhet och en möjlighet att kunna påverka och delta i förskolans utvärdering. Här kan man lyfta frågor som exempelvis rör den pedagogiska utvecklingen, verksamheten och barns lärande. Mötet genomförs en gång per termin och representanter utses på respektive avdelnings föräldramöte under höstterminen. Förskolans representanter består av skolledning och personalrepresentanter.

  Besöka Ängslyckan

  Är du intresserad av hur Ängslyckan ser ut och vill veta mer om vår verksamhet? Kontakta administratör Petra Azizov, för att boka in en rundvisning.

 • Torgverksamhet

  Som ett komplement till avdelningarnas lärmiljö får barnen även ta del av förskolans stora gemensamma torg. Här möter de spännande utmanande lärmiljöer som komplement till avdelning, med betoning på kreativa processer, samarbete och problemlösning, hållbarhet, rörelse och hälsa. Barnen tar del av dessa undervisningsmiljöer tillsammans med sin avdelningspersonal. Barnen på övervåningen har vars ett torg och delar på rörelsetorget och de yngre barnen på nedervåningen har en hel avdelning som de möts i och vars miljö utformas efter barnens intresse och behov. 

Utbildningsförvaltningen