Hoppa till huvudinnehåll

Uppåkra förskola

Välkommen till Uppåkra förskola. Här erbjuder vi social gemenskap, skratt och lek i en stimulerande miljö där undervisning, utveckling och omsorg går hand i hand.

Kontakta oss

Eva Wesonius

Rektor

Förskoleområde Norr/Centrum

Telefonnummer
046-251472

Jenny Staxlund

Biträdande rektor/specialpedagog

Förskoleområde Norr/Centrum

Telefonnummer
046-2871844
 • Så arbetar vi

  Målet är att i en trygg, lustfylld och stimulerande miljö skapa grunden till ett livslångt lärande hos varje barn.  Vi vill att alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Utbildningen utgår från en helhetssyn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

 • På förskolan finns

  Uppåkra förskola är en förskola med sex avdelningar som tillsammans samarbetar för att skapa en rolig och utvecklande utbildning för alla barn. Barnen är indelade efter yngrebarn och äldrebarn.

  Uppåkra förskola tillhör förskoleområde Norr/Centrum tillsammans med Stationsbyns förskola och Mellanvångens förskola.

 • Du som vårdnadshavare

  Vi strävar efter att ha en god samverkan och tillitsfulla relationer med alla vårdnadshavare där barnets bästa är i fokus.  Vi erbjuder:

  ·       En god introduktion som utgår från det individuella barnets behov med efterföljande uppföljningssamtal

  ·       Fortlöpande samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande samt utvecklingssamtal en gång per år

  ·       Möjlighet för vårdnadshavare att vara delaktiga i utvärdering av utbildningen

  ·       Möjlighet att delta i förskolans förskoleråd som arrangeras 1-2 ggr/termin

  ·       Föräldramöten

Utbildningsförvaltningen