Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkbyns förskola

Välkommen till Kyrkbyns förskola! Vi är en inkluderande förskola där alla anställda arbetar för att skapa varma, trygga relationer med barn och vårdnadshavare. Vi är nyfikna på alla barn och har en tilltro till deras individuella förmågor. Genom lustfylld lek och undervisning, både spontan och planerad, får alla barn hos oss de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande!

Kontakta oss

Anette Lind

Rektor

Telefonnummer
046-251415

Malin Sundqvist

Tf Biträdande rektor och Specialpedagog

Telefonnummer
046-251416

Besöksadress

Kyrkbyns förskola
Planetvägen 1
245 33 Staffanstorp

 • Så arbetar vi

  På Kyrkbyns förskola arbetar vi projektinriktat med läroplanens mål. Undervisning och aktiviteter i avdelningarnas projektetarbeten tar sin utgångspunkt i barnens behov och intressen och sträcker sig över hela dagen, både inomhus och utomhus. Lek har en central plats i förskolan och närvarande pedagoger stöttar lek och samspel, både i den barninitierade leken, och i strukturerade lekgrupper.

  Alla barn ska ha en rolig, meningsfull och begriplig dag på förskolan. För att dagens innehåll och struktur ska vara tydlig arbetar alla avdelningar med dagsschema där barnen kan se vad som ska hända under dagen. För att tydliggöra ytterligare använder vi oss av bildstöd och TAKK (tecken som stöd).

 • På förskolan finns

  På Kyrkbyns förskola finns fyra avdelningar. Solen och Stjärnan är våra två yngrebarnsavdelningar och Galaxen och Raketen är våra två äldrebarnsavdelningar. Raketen är en renodlad 5-årsavdelning.

  På Kyrkbyns förskola arbetar vi hälsofrämjande, och som en del i det arbetet har förskolan ett sovloft, där barnen sover i frisk luft skyddat utomhus.

  Naturupplevelser och rörelse är andra hälsofrämjande faktorer vi värnar. Förksolans eldrivna lådcyklar ger rika möjligheter att enkelt ge sig ut på äventyr och låta barnen upptäcka naturen och lekplatser i Staffanstorp.

  Kyrkbyns förskola har en stor fin uppvuxen gård med goda möjligheter till kreativ lek och rörelse.

  Kontakt:

  Galaxen: 046-251605

  Raketen: 046-251607

  Solen: 046-251606

  Stjärnan: 046-251419

  Partnerskola

  Kyrkbyns förskola är en partnerförskola till Malmö universitet, vilket betydet att vi tar emot förskollärarstudenter från universitetet som gör sin verksamhetsförlagda del av utbildningen hos oss.

 • Du som vårdnadshavare

  Välkommen till oss

  Är du som vårdnadshavare nyfiken på vår förskola och kanske vill söka en plats för ditt barn hos oss? Kontakta Solen 046-251606, för visning av förskolan på någon av följande dagar och tider under vårterminen 2023:

  6 februari kl 9:30-10:30

  6 mars kl 9:30-10:30

  3 april kl 9:30-10:30

  8 maj kl 9:30-10:30

  29 maj kl 9:30-10:30

  Barnens introduktion

  Att barn och vårdnadshavare känner sig trygga och inkluderade hos oss är viktigt. Därför är barnets introduktion på förskolan betydelsefull. På vår förskola har vi aktiv introduktion, som innebär att du som vårdnadshavare under tre dagar deltar i förskolans dagliga verksamhet och är aktiv tillsammans med ditt barn i alla aktiviteter och rutinsituationer. Upplägget ger barnet en trygghet att ha sin vårdnadshavare nära när förskolans värld upptäcks och nya människor ska introduceras.

  Introduktionssamtal och uppföljningssamtal

  När ert barn har fått en plats hos oss, kommer ni att kontaktas av ansvarig pedagog och tid bokas för ett introduktionssamtal, där förskolan kan presentera sig utförligt, och förskolan får information och kunskap om ert barn. Ett välkomstbrev skickas till vårdnadshavarna med all väsentlig information inför barnets introduktion på förskolan.

  En tid efter introduktionen erbjuds ett uppföljande samtal kring hur introduktionen fungerat och hur ert barns första tid på förskolan har varit.

  Utvecklingssamtal

  Samverkan och ett gott samarbete mellan förskola och vårdnadshavare är centralt i förskolans arbete för att utveckla en trygg och lärorik förskola för varje enskilt barn. På vårterminen erbjuds vårdnadshavare ett utvecklingssamtal tillsammans med ansvarig pedagog. Samtalet behandlar hur förskolan kan stödja och utmana ert barns utveckling och lärande på bästa sätt. Finns behov kan samtal också erbjudas och efterfrågas vid fler tillfällen.

  Förskoleråd

  Enligt Skollagen ska vårdnadshavare till barn i förskolan erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Förskoleråd är ett forum för detta. Här lyfts frågor av generell karaktär som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen och vårdnadshavarna. På förskolerådet ges valda representanter för vårdnadshavarna tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektor ansvarar för förskoleråden och dessa erbjuds tre gånger per år. På förskolerådet kan också fördjupad information om pågående utvecklingsarbeten, ekonomi och praktiska pedagogiska exempel av pedagoger i verksamheten ges.

  Vårdnadshavarenkät NKI

  En annan möjlighet för vårdnadshavare att få inflytande över utbildningen är att fylla i en enkät som skickas ut varje år. Frågorna rör bla trygghet, bemötande, verksamhet, ute- och innemiljö.

  Vårdnadshavarmöten

  Varje hösttermin hålls vårdnadshavarmöten på respektive avdelning. Personalen på avdelningen informerar tex om pågående projekt, gemensamt tema, pedagogiska exempel mm.

Utbildningsförvaltningen