Hoppa till huvudinnehåll

Ryttarebyns förskola

Välkommen till Ryttarebyns förskola. Den stora förskolan där det lilla räknas. Hos oss arbetar våra pedagoger med fokus på självständiga, trygga och kreativa barn. Hand i hand med läroplanens strävansmål lägger vi vikt på att vara närvarande pedagoger där barnens tankar och idéer är viktiga och genomsyrar verksamheten.  Vi ger barnen utmaningar genom att vi upptäcker, prövar och söker svar tillsammans. Genom ett aktivt arbete med barnkonventionen, tillsammans med barnen, skapar vuxna och barn tillit och förtroende för varandra.

Utvecklingsdagar 2024-25

14/6 och 17/6 är förskolan stängd på grund av kompetensutveckling och planering för alla medarbetare,
samt den 26-27/8. Under vårterminen 2025 är förskolan stängd den 7/1 samt 16-17/6.
Är man i behov av omsorg ska man höra av sig till vår administratör Lena Olsson senast två månader i förväg. Lena kan kontaktas på 046-251674 eller lena.olsson@staffanstorp.se

Ryttarebyns förskola.

Fotograf: Johanna Stenberg

Kontakta oss

Pernilla Gustafsson

Rektor

Telefonnummer
046-287 17 21

Anette Unnerstam

Biträdande rektor

Telefonnummer
046-25 16 90

Lena Olsson

Skoladministratör

Adress

Ryttarevägen 2
245 38 Staffanstorp

 • Så arbetar vi

  Vi arbetar med utbildning och undervisning genom barns delaktighet och inflytande under hela dagen tillsammans med avdelningens pedagoger och förskolans ambassadörer. Här lyssnar vi in barnens intresse som syns i avdelningarnas olika projekt som är direkt kopplade till förskolans läroplan (Lpfö18) samt verksamhetens prioriterade utvecklingsmål.

  På förskolan tar vi till vara på den fina utemiljön och skapar undervisning och mervärde till barnen. Lärmiljöerna inomhus är kreativa och föränderliga utifrån de olika projekten och barnens behov vilket stimulerar till lekfullt lärande och utveckling.

  Utvecklingsdagar

  Under utvecklingsdagarna får all personal på förskolan tid för kompetensutveckling och planering.

  Dessa dagar är verksamheten på förskolan stängd. Förskoleverksamhet erbjuds på annan förskola vid behov. Behöver ni omsorg i förskola någon av de här dagarna kontaktar ni administratör Lena Olsson senast två månader i förväg.

 • På förskolan finns

  På Ryttarebyns förskola finns det nio avdelningar som är fördelade på yngre respektive äldre barn. Utemiljön är anpassad efter de olika åldrarnas behov.

  Förskolan har tillgång till elcyklar som ger möjlighet till utflykter i närområdet.

  Kontakt avdelningarna

  • Vildhästen 046-25 11 91
  • Grimman 046-25 12 94
  • Pegasus 046-25 16 79
  • Sagohästen 046-25 11 93
  • Mustangen 046-25 16 75
  • Gunghästen 046-25 12 59
  • Ponnyn 046-25 11 96
  • Käpphästen 046-25 12 93
  • Fölet 046-25 11 94
 • Du som vårdnadshavare

  När ni har fått plats till ert barn på förskolan skickar respektive avdelning information kring barnets introduktion till er som vårdnadshavare. Då ni har fått inloggning till V-klass har ni tillgång till en introduktionsfilm med övergripande information från ledningen. 

  Vi uppmuntrar en daglig god kommunikation med pedagogerna då de har god kunskap om ert barns vistelse på förskolan. Vid andra frågor är ni naturligtvis välkomna att kontakta rektor, biträdande rektor eller administratör vid behov.

  Förskolan erbjuder er som vårdnadshavare delaktighet och insyn i förskolans verksamhet genom förskolråd. Representanterna för förskolerådet träffas fyra gånger per läsår där det gemensamt utvärderas samt diskuteras aktuella frågor.

Utbildningsförvaltningen