Hoppa till huvudinnehåll

Information till ungdomar

Sommarpraktik är en fantastisk möjlighet för ungdomar som är folkbokförda i Staffanstorps kommun. Det innebär att man får prova på ett arbete under handledning och samtidigt tjäna egna pengar.

Beroende på antal sökande fördelas platserna i första hand till ungdomar födda 2008 och ungdomar födda 2007 som inte tidigare haft praktik. En annan prioriterad grupp är de som har LSS insatser och är födda 2006-2007.

Praktikplatserna

Barnomsorg

Du får följa det dagliga arbetet på förskola eller fritidshem. Den viktigaste delen är att du ska umgås med barnen, leka, läsa böcker, pyssla, städa och spela enklare spel. Platser finns både inom de kommunala och privata förskolorna/fritidshemmen.

Vaktmästeri/Trädgård/Bråhögsbadet

Platser inom dessa områden kan vara förlagda till skolor eller privata företag. Det kan innebära allt ifrån städning, målning, lättare träarbete, till att flytta möbler och byta lampor.

Restaurang/Café

Du får följa det dagliga arbetet i en restaurang eller café. Det innebär att du får hjälpa till med allt från att plocka disk, städa, duka av, torka bord till att förbereda matlagningen.

Vård/Omsorg

Vård/omsorg har platser på äldreboenden och inom hemsjukvården, där du får följa deras dagliga verksamhet. De vårdtagare man möter på boenden inom hemtjänsten och i daglig verksamhet är oftast äldre men det kan även vara människor i andra åldrar med funktionshinder.

Tillverkning/Produktion/Hantverk och Lager

Kan vara enklare lagerarbeten, monteringsarbeten, städning, tvätt eller plocka ihop beställningar.

Frågor och svar

 • Vem samordnar Sommarpraktik och vilka olika arbetsplatser finns det?

  Sommarpraktik anordnas av Staffanstorps kommun och det finns platser inom följande områden:

  Barnomsorg

  Du får följa det dagliga arbetet på förskola eller fritidshem. Den viktigaste delen är att du ska umgås med barnen, leka, läsa böcker, pyssla, städa och spela enklare spel. Platser finns både inom de kommunala och privata förskolorna/fritidshemmen.

  Vaktmästeri/trädgård/Bråhögsbadet

  Platser inom dessa områden kan vara förlagda till skolor eller privata företag. Det kan innebära allt ifrån städning, målning, lättare träarbete, till att flytta möbler och byta lampor.

  Restaurang/Café

  Du får följa det dagliga arbetet i en restaurang eller café. Det innebär att du får hjälpa till med allt från att plocka disk, städa, duka av, torka bord till att förbereda matlagningen.

  Vård/omsorg

  Vård/omsorg har platser på äldreboenden och inom hemsjukvården, där du får följa deras dagliga verksamhet. De vårdtagare man möter på boenden inom hemtjänsten och i daglig verksamhet är oftast äldre men det kan även vara människor i andra åldrar med funktionshinder.

  Tillverkning/Produktion/Hantverk och Lager

  Kan vara enklare lagerarbeten, monteringsarbeten, städning, tvätt eller plocka ihop beställningar

 • Vad innebär praktik?

  Att praktisera genom “Sommarpraktik” innebär att du som ungdom aktivt ska delta i verksamhetens arbetsuppgifter under handledning. Syftet med praktiken är att du ska få en uppfattning om arbetslivets innehåll och få möjlighet att knyta kontakter. Du ska inte ersätta befintlig personal och inte heller lämnas ansvarig för någon del av verksamheten. Arbetsplatsen kan inte kräva några särskilda förkunskaper av dig. Du har också rätt till en introduktion på arbetsplatsen.

  Arbetsplatsen kräver av dig som praktikant att du deltar aktivt i verksamheten, att du passar tider, och att du kontaktar arbetsplatsen om du blir sjuk eller får andra förhinder. Om du inte uppfyller dessa krav tar arbetsplatsen kontakt med oss som arbetar med “Sommarpraktik” och du kan tvingas avbryta din praktik.

 • Vem får söka och hur söker jag Sommarpraktik?

  Sommarpraktik är en fantastisk möjlighet för ungdomar som är folkbokförda i Staffanstorps kommun. Det innebär att man får prova på ett arbete under handledning och samtidigt tjäna egna pengar. Beroende på antal sökande fördelas platserna i första hand till ungdomar i åk 9 och ungdomar i åk 1 på gymnasiet som inte tidigare haft praktik. En annan prioriterad grupp är de som har LSS insatser och går åk 1-2 på gymnasiet.

  Du laddar ned blanketterna via Staffanstorp kommuns webbplats. Blanketter för lönekonto och skattejämkning kan också hämtas på rådhuset i Staffanstorp.

 • För sent inlämnad ansökan?

  Du måste ansöka i tid det vill säga senast den 20 mars för att få chans till Sommarpraktikplats! Försent inskickad ansökan kommer inte att behandlas.

 • Hur fördelas praktikplatserna?

  Vi som arbetar med “Sommarpraktik” matchar alla praktikplatser. Det är dina val av praktikområde, samt period/er som utgör grunden för en matchning till en praktikplats. Observera att alla ungdomar som söker inte kommer att kunna få en praktikplats. Vi kan inte heller garantera att du får praktik inom valt praktikområde, period eller intresse utan ansökan ska mer ses som önskemål.

  Du har större chans till praktikplats om du kryssar i flera perioder och väljer arbetsområden som det finns många platser inom, exempelvis förskola/fritidshem.

 • Om jag tackar nej till en plats?

  Tackar du nej till en praktikplats får du inte möjlighet till en annan plats.

 • Kan jag byta period/intresseområde efter jag ansökt?

  Nej. Det enda du kan ändra är dina kontaktuppgifter. Detta gör du genom att skicka e-post till sommarpraktik@staffanstorp.se

  Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter inklusive mobilnummer för att vi eller arbetsplatsen ska kunna kontakta dig samt för att kunna betala ut lönen.

 • När och hur får jag besked?

  Från april och fram till i mitten av maj kommer “Sommarpraktik” att kontakta alla ungdomar som sökt. Då får du veta om du fått plats eller inte. Har du sökt och inte blivit kontaktad av oss senast den 20 maj ring oss då på 046-25 11 70.

 • När är praktikperioderna?

  Period 1: 17 juni – 5 juli = 14 dagar
  Period 2: 8 juli – 26 juli = 15 dagar
  Period 3:  29 juli – 16 aug = 15 dagar

 • Kan jag praktisera mer än en period?

  Nej, du får bara praktisera en period.

 • Hur många timmar får jag arbeta?

  Du arbetar dagtid måndag – fredag, maximalt sex (6) timmar/dag under en treveckorsperiod, se exakta antalet dagar i “När är praktikperioderna?”. Lunchrast är inte inräknad i de sex (6) timmarna.

 • Får jag arbeta kvällar och helger?

  Praktiken ska vara max 6 timmar på dagtid, kl 06.00 – 20.00, måndag-fredag. Man får ingen extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid och inte heller någon extra semesterlön.

 • Vad får jag inte lov att göra på arbetsplatsen?

  Det finns arbetsuppgifter som du som är under 18 år inte får lov att utföra, t. ex. stå i kassa i butik. Du har precis som alla andra på arbetsplatsen rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen. Det är viktigt att du som praktikant får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och vad du får och inte får lov att göra.

  Mer information om arbetsmiljö finns att läsa i följande broschyrer:

  Så får barn och ungdomar arbetaÖppnas i nytt fönster

  Arbetsmiljöarbete – lättlästÖppnas i nytt fönster

  Minderårigas arbetsmlijöÖppnas i nytt fönster

  Vill du läsa mer gå in på Arbetsmiljöverkets webbplatsÖppnas i nytt fönster.

 • Vem ska lämna utdrag ur belastningsregister?

  Om du arbetar i verksamheter där barn och ungdomar vistas ska man lämna in ett Utdrag ur belastningsregistret.Öppnas i nytt fönster Framför allt gäller det förskola/fritidshem men även på badet, som frukostvärd och vaktmästerier. Beställ därför utdraget direkt om du valt något av dessa områden.

  (Utdraget är ett brev från polismyndigheten där de skriver om du varit straffad för något.)

 • Hur får man tag på utdrag från belastningsregistret?

  Utdrag ur belastningsregistret beställer du härÖppnas i nytt fönster! Fyll i dina personuppgifter och skicka in det till polismyndigheten. Det kan ta ett par – tre veckor innan svaret skickas hem till dig. Därför är det viktigt att du beställer detta direkt om du sökt förskola/fritids/bad/vaktmästeri eller frukostvärd i första eller andra hand, för att kunna gå ut i praktik. När du fått utdraget skicka eller lämna det omgående till Sommarpraktik så har du det klart ifall du får praktikplats.

  Du skickar/lämnar in det till:
  Staffanstorps kommun
  Sommarpraktik
  245 80 Staffanstorp
  Besöksadress: Rådhuset

 • Vilken lön får jag?

  Lönen för 2024 är 75 kronor per arbetad timme. Lönen inkluderar semesterersättning. Du får ingen lön om du är sjuk och hemma och inte heller vid obekväm arbetstid, därför ska du praktisera dagtid, måndag till fredag.

 • När betalas lönen ut?

  Utbetalningen av lön görs den 27 augusti för period 1 och 2 och senast den 27 september för period 3.

  Detta under förutsättning att de blanketter och tidrapporten lämnats in i tid och varit korrekt ifyllda.

  • Tidrapport (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen) rätt ifylld.
  • Blanketten Anmälan om lönekonto ska lämnas till Sparbanken (Swedbank)
  • Blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag

  Staffanstorps kommun beviljar inte förskottsutbetalning.

 • Hur betalas lönen ut?

  Utbetalning görs via Sparbanken Skåne. Därför är det viktigt att du fyller i blanketten Anmälan om lönekonto och lämnar in den till banken.

  Du kan inte få din lön utbetald på någon annans konto än ditt eget, inte heller på någon av dina föräldrars konto.

 • Ska jag betala skatt på min lön?

  Du som arbetar genom Sommarpraktik betalar ingen skatt på din lön om du inte har andra inkomster över 22 208 kr (totalt 2023). För att inga avdrag ska göras måste intyg för utbetalning av utbetalning av lön utan skatteavdrag lämnas in och blankett om konto lämnas till Sparbanken: Anmälan om lönekonto

  Om du inte lämnar in intyget i tid, dras cirka 30 procent från lönen i skatt. Du får då tillbaka detta vid nästa års skatteåterbäring.

  För dig som ska jämka, det vill säga kommer att ha inkomster som överstiger 22 208 kr (2023) under året, måste blanketten ansökan — Ändrad beräkning fyllas i och lämnas in. Blanketten kan också laddas ned från Skatteverkets webbplats. Beslutet från Skatteverket skickas hem till dig. Du lämnar in det till Sommarpraktiken senast 2 april.

 • Är jag försäkrad när jag arbetar?

  Du har olycksfallsförsäkring genom Staffanstorps kommuns skolförsäkring. Försäkringen gäller under arbetsdagen och direktfärd till och från arbetet. Staffanstorps kommun har även en ansvarsförsäkring om du orsakar någon skada på arbetsplatsen.

 • Ska jag arbeta på midsommarafton?

  Midsommarafton räknas som en helgdag. Därför arbetar du inte och får inte någon lön denna dag.

 • Hur gör jag om jag blir sjuk?

  Om du blir sjuk och stannar hemma måste du tala om det för din handledare direkt. Du får endast lön de dagar som du arbetar. Någon sjukersättning utgår inte. Sjukfrånvaron skrivs in av din handledare i tidrapporten.

 • Hur gör jag om jag behöver vara ledig under praktikperioden?

  Det är upp till din handledare att godkänna om du behöver var ledig. Det finns ingen möjlighet att arbeta in förlorad tid. Du ersätts endast för de dagar du arbetat. Frånvaron skrivs in i tidrapporten (delas ut på informationsmötet första arbetsdagen).

 • Hur gör jag om det inte fungerar på min praktikplats?

  En arbetsplats kräver av dig att du aktivt deltar i verksamheten, passar tider samt meddelar arbetsplatsen vid sjukdom/förhinder. Om du inte uppfyller dessa krav eller på annat sätt missköter din praktik har arbetsplatsen rätt att i samråd med “Sommarpraktik” avbryta praktiken. Även du som praktikant har rätt till en bra period och skulle det inte fungera så tar du kontakt med oss på “Sommarpraktik”, telefon 046-251170.

 • Vem ska ha tidrapporten?

  Tidrapporten ska fyllas i och undertecknas av handledaren eller annan ansvarig person på din praktikplats och sedan lämnas till dig. Du lämnar in den på rådhuset sista arbetsdagen eller veckan efter. Har du inte möjlighet att komma då så går det bra att skicka den per post till Sommarpraktik, Staffanstorps kommun, Torget 1, 245 80 Staffanstorp eller maila den till sommarpraktik@staffanstorp.se. Tänk på att både du och handledaren ska skriva under den innan den lämnas in. Detta är mycket viktigt för att du ska få ut din lön!

 • Kan jag få reseersättning?

  Nej, det finns ingen möjlighet att få ersättning för resor.

Utbildningsförvaltningen