Hoppa till huvudinnehåll

ABC-föräldrautbildning

Vill du stärka din relation till ditt barn och förebygga bråk?

Under våren 2024 erbjuder Staffanstorps kommun ABC-föräldrautbildningar (Alla Barn i Centrum). ABC är en föräldrautbildning för alla som vill utvecklas i rollen som förälder och även förebygga eventuella framtida problem. Föräldragruppen träffas vid fyra olika tillfällen och vi erbjuder även en uppföljningsträff.

Innehåll i träffarna

Träff 1 – VISA KÄRLEK – Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED – Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN – Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER – Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Vi bjuder på smörgås, kaffe och te vid varje grupptillfälle. Kursen är kostnadsfri. Deltagarna bör delta på alla träffar. Vi erbjuder en kurs på dagtid samt en på kvällstid enligt datumen nedan.

För anmälan och ytterligare information kontakta specialpedagog Åse Persson eller specialpedagog Anna Skorup i Centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningsförvaltningen