Hoppa till huvudinnehåll

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)

Syftet med kursen är att du ska tillägna dig grundkunskaper inom området för tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

I kursen går vi igenom tecken som utgör en grund för att kommunicera i vardagliga situationer. Målet är att du skall känna dig trygg med att teckna med barn och elever i din verksamhet.

Kurstillfällen: Fyra tillfällen á 1,5 timme. Vi har en kurs som vänder sig mot dig som arbetar i förskolan och en för dig som arbetar i skolan.

För anmälan och ytterligare information kontakta specialpedagog Cecilia Åhlander eller specialpedagog Margareta Molin i Centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningsförvaltningen