Hoppa till huvudinnehåll

Bornholmsmodellen – språklekar i förskoleklass

I kursen varvas teori med praktiska övningar kring hur man kan arbeta med språklig medvetenhet.

Forskning har visat att två av de starkaste förutsättningarna för senare läsframgång är en mer specifik språklig medvetenhet på ljudnivå (fonemisk medvetenhet) tillsammans med att känna igen och kunna bokstävernas namn.

Forskning visar också att båda dessa förmågor framgångsrikt kan förbättras hos alla barn, även de som är i riskzonen för framtida lässvårigheter. Att på ett systematiskt men ändå lekfullt sätt vägleda arbetet i förskoleklassen med båda dessa komponenter är unikt för Bornholmsmodellen. Kursen ges vid två tillfällen på vardera två timmar.

Målgrupp: Personal i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola.

För ytterligare information och anmälan kontakta specialpedagog Margaretha Molin i Centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningsförvaltningen