Hoppa till huvudinnehåll

Språklig medvetenhet

I kursen varvas teori med praktiska övningar kring hur man kan arbeta med språklig medvetenhet.

Kursen går igenom teori om språklig medvetenhet samt behandlar dess betydelse för läs- och skrivinlärningen. Det ges även verktyg för hur man som förskollärare, fritidspedagog och lärare kan arbeta med språklig medvetenhet i praktiken. Kursen ges som en föreläsning på två timmar.

Målgrupp: Personal i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola.

För ytterligare information och anmälan kontakta specialpedagog Margaretha Molin i Centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningsförvaltningen