Hoppa till huvudinnehåll

Matematik i förskolan

I kursen får ni som arbetar i förskolan konkreta exempel på hur ni kan arbeta för att utveckla barns matematiska färdigheter.

Kursen ger personal i förskolan kunskap inom de matematiska områden som är betydelsefulla för kommande lärande. De områden som berörs är mönster, taluppfattning, mäta samt rumsuppfattning.  Vidare berör kursen kunskapsområden som personal behöver för att kunna undervisa i förskolan. Matematisera är ett begrepp som ska genomsyra den matematiska undervisningen och handlar om ett förhållningsätt där kommunikation är det väsentliga. I läroplanen för förskolan (lpfö-18) står det att utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

Kurstillfälle: Kursen ges vid ett tillfälle och omfattar 3,5 timmar, förslagsvis en kompetensutvecklingsdag.

För ytterligare info och anmälan kontakta specialpedagog Margaretha Molin eller specialpedagog Åse Persson i Centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningsförvaltningen