Hoppa till huvudinnehåll

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Den här föreläsningen ger verktyg för hur du som pedagog i förskolan medvetet kan ta vara på situationer i vardagen för att stötta barns språkutveckling inom olika områden.

Att arbeta för att främja och stimulera barns språkutveckling är bland det roligaste och mest angelägna vi pedagoger kan göra i förskolan. Störst vikt läggs på hur man i förskolan kan utveckla barns ordförråd, berättarförmåga, stödja barn med fonologiska svårigheter samt de delar av den språkliga medvetenheten som är angelägna att arbeta med för att göra barnen mer läs- och skrivberedda. Flera konkreta tips ges i föreläsningen.

Kursen ges vid ett tillfälle om 2 h.

Målgrupp: Personal i förskola.

För ytterligare info och anmälan kontakta specialpedagog Margaretha Molin i centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningsförvaltningen