Hoppa till huvudinnehåll

Före Bornholmsmodellen

Kursen syftar till att ge dig som är verksam inom förskolan fördjupad kunskap i att praktisera Före Bornholmsmodellen i din undervisning.

Före Bornholmsmodellen är en språkmodell för barn i förskoleålder, som vuxit fram ur ett forskningsprojekt från Bornholm i Danmark. Modellen erbjuder barnen att möta hur språket är uppbyggt genom olika sagor med tillhörande övningar samt att språk kan delas upp i meningar, ord, stavelser och språkljud.

Målgrupp: Personal inom förskolan.

Kursen ges i form av en workshop på 1,5h.

För ytterligare information och anmälan kontakta specialpedagog Cecilia Åhlander, specialpedagog Åse Persson eller specialpedagog Anna Skorup i Centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningsförvaltningen