Hoppa till huvudinnehåll

Speciella lekgrupper

Speciella lekgrupper är en metod för att stödja och främja barns delaktighet och inkludering genom lek. Under läsåret 23/24 kommer vi att starta upp en ny omgång med Speciella lekgrupper, vilket innebär att vi öppnar upp för nya grupper att delta.

Det arbetssätt som lekgrupperna baseras på syftar till att stärka barns sociala och kommunikativa förmågor och öka deras möjligheter att lyckas i lek och samspel tillsammans med andra barn.

Upplägg och utvärdering 

Starten för Speciella lekgrupper ges i form av en inledande föreläsning. Väljer man att gå vidare och starta upp Speciella lekgrupper i sin verksamhet deltar man under ett läsår samt att man genomför sin lekgrupp på förskolan under 30 min vid 2 tillfällen i veckan. Initialt tillkommer det även en workshop för deltagande pedagoger, 4 handledningstillfällen per termin av specialpedagog samt en utvärdering. Till varje lekgrupp knyts två pedagoger och fem barn.

Målgrupp: Personal i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola.

För anmälan och ytterligare information kontakta specialpedagog Anna Skorup, specialpedagog Cecilia Åhlander eller specialpedagog Åse Persson i Centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningsförvaltningen