Hoppa till huvudinnehåll

Tydliggörande pedagogik i förskolan

Barns utveckling sker i olika takt, de lär sig genom sina sinnen och är hjälpta av en tydlig pedagogisk plan för dagens alla stunder.

I kursen tydliggörande pedagogik i förskolan vill vi visa på olika verktyg för att fånga upp barnens ojämna förmågor, ta fasta på deras styrkor och visa på exempel för hur vi kan arbeta för att göra förskolan begriplig, hanterbar och meningsfull för barnen. Kursen ges i form av en workshop på 2 timmar.

Målgrupp: Personal i förskola.

För ytterligare information och anmälan kontakta specialpedagog Cecilia Åhlander eller specialpedagog Anna Skorup i Centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningsförvaltningen