Hoppa till huvudinnehåll

Barn som utmanar

Kursen syftar till att öka kunskapen kring hur vi kan förebygga, minska och hantera problemskapande beteende hos barn och unga i skolans värld.

Alla vi som arbetar inom förskola, skola och fritids har vid något tillfälle stött på barn som utmanar oss genom sitt beteende. Denna utbildningsinsats syftar till att öka kunskapen kring hur vi kan förebygga, minska och hantera problemskapande beteende hos barn och unga i skolans värld. Detta görs förslagsvis genom kortare föreläsningar och gruppdiskussioner med möjlighet att anpassa innehåll och svårighetsgrad utifrån gruppens förkunskaper. Kursen ges i form av en föreläsning eller workshop.

Målgrupp: Personal i förskola och skola.

För ytterligare information och anmälan kontakta psykolog Agnes Lidhall, psykolog Kasper Köhler, psykolog Lovisa Nilson eller psykolog Johanna Narbe i Centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningsförvaltningen