Hoppa till huvudinnehåll

(Svåra) samtal

I den här kursen behandlas olika samtalstekniker och metoder som syftar till att främja öppenhet och skapa dialog i samtal.

Utbildning som djupdyker i konsten att ha konstruktiva samtal. Vi tar utgångspunkt i generella förutsättningar för att skapa givande samtal och går igenom samtalstekniker och metoder som främjar öppenhet och skapar dialog. Utbildningen lyfter även de gånger samtal är särskilt svåra. Det kan handla om att lyfta en elevs svårigheter i skolan med vårdnadshavarna eller ta upp med kollegan att samarbetet inte fungerar. Vi fokuserar på hur dessa svåra samtal kan bli konstruktiva. Kursen hålls i form av en föreläsning eller workshop.

Målgrupp: Personal i förskola och skola.

För ytterligare information och anmälan kontakta psykolog Agnes Lidhall, psykolog Kasper Köhler, psykolog Lovisa Nilson eller psykolog Johanna Narbe i Centrala barn- och elevhälsan.

Utbildningsförvaltningen