Elevhälsa

Penna och pennvässare. Foto: Free-Photos via Pixabay

Elevhälsans viktigaste uppdrag är att skapa en optimal inlärningsmiljö utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov. Hjälp ska ges till barn och unga med inlärningssvårigheter, funktionshinder, språkstörningar, beteendestörningar, utvecklingsavvikelser och psykosociala svårigheter i nära samarbete med andra kompetenser.

Barnkonventionen

Barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen ska framhållas. En god undervisning baserad på en positiv relation mellan lärare och elever är en betydelsefull strategi. Barns och ungas upplevelser av sammanhang, helhet, delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka de villkor under vilka de lever är viktiga aspekter i allt elevhälsoarbete.

Centrala barn- och elevhälsan

I Staffanstorps kommun kan du och ditt barn få stöd av centrala barn- och elevhälsan, resurscentrum. De arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola.

Socionom i skolan

Socionomerna i skolan är placerade inom utbildningsförvaltningen och finns som en resurs ute på skolorna.

Du som är elev på dessa skolor kan vända dig till oss för samtalskontakter om du har något bekymmer eller problem. Det kan till exempel handla om självkänsla, problem i hemmet eller bland kamrater. Vi har också kontakt med föräldrar som har behov av stöd i till exempel gränssättning, konflikter hemma eller annan oro för sina barn. Vi har tystnadsplikt.

Hoppa till navigering